LæseLeg-studie I (2012)

LæseLeg styrker børns sprog, selvtillid og adgang til fællesskabet.

Mary Fonden har taget initiativ til to studier af virkningen af LæseLeg. Studierne er foretaget af forskere fra Aalborg Universitet under ledelse af professor i udviklingspsykologi og leder af Børnesprogklinikken ved Aalborg Universitet Kristine Jensen de López. Det første studie blev gennemført i 2011-2012. Nedenfor kan du læse et resumé af forskningen.

Formål

  • At vurdere børnenes udbytte i forhold til at kommunikere med andre.
  • At vurdere den pædagogiske praksis i forhold til implementering af LæseLeg-programmet. Herunder bl.a. pædagogernes vurdering af børnenes udbytte af at deltage i LæseLeg.

Beskrivelse af studiet

96 tilfældigt udvalgte børn i alderen 3-6 år deltog i et pilotstudie over fire måneder. Halvdelen deltog i LæseLeg, den anden halvdel af børnene (kontrolgruppen) fik læst de bøger, der indgår i LæseLeg, på traditionel vis. Børnene var fordelt på seks børnehaver i tre kommuner. Herudover er forskningen bl.a. baseret på 36 individuelle interviews med i alt 18 pædagoger, der afprøvede LæseLeg.

Resumé

De børn, der deltog i LæseLeg-programmet, havde udviklet signifikant bedre kommunikative færdigheder end de børn (kontrolgruppen), der blot havde fået de samme bøger læst op på almindelig vis.

LæseLeg-børnene havde bedre ordforråd på ukendte ord og kunne bedre selv forklare de svære ord, der indgik i LæseLeg-bøgerne.

LæseLeg-børnene var desuden signifikant bedre til hurtigt og flydende at benævne ord end børn i kontrolgruppen. En evne, der er særlig vigtig, fordi den udgør en markør i forhold til sproglig udvikling og ikke før har været flyttet i et lignende projekt.

Pædagogerne udtrykte stor tilfreds med LæseLeg og fremhævede bl.a. følgende styrker ved projektet:

  • LæseLeg stimulerer børn og voksnes kreativitet
  • LæseLeg skaber tid, ro og rum for højtlæsning med børnene
  • LæseLeg forbedrer muligheden for social inklusion i børnehaven
  • LæseLeg støtter børn med sproglige vanskeligheder
  • LæseLeg støtter de stille børn i at turde åbne sig og bruge sproget – og giver dem selvtillid
  • LæseLeg får børnene til at se hinanden, skabe nye legerelationer og fællesskaber
  • LæseLeg styrker relationen til det enkelte barn
  • Studiet giver det hidtil mest indgående kendskab til effekten af dialogisk læsning herhjemme.

Hent rapporten, der uddyber resultaterne

Dele af studiet har været i gennem de internationale kvalitetssikringsprocesser inden for forskning, hvor anonyme anerkendte internationale eksperter på området har anerkendt resultaterne som værende innovative og på højeste internationalt forskningsniveau.

Dette har muliggjort, at LæseLeg-forskerne har kunnet publicere resultaterne i de førende nationale og internationale forskningstidsskrifter på området:

Læs også om LæseLeg-studie II

Glemt password?

Indtast venligst dit brugernavn eller din e-mailadresse. Du vil modtage et link til at oprette en ny adgangskode via e-mail.

Log ind