LæseLeg-studie II (2015)

Mindre studie viser – trods små positive resultater – ingen entydig effekt af et traditionelt LæseLeg-forløb blandt stærkt sprogsvage små børn.

Mary Fonden har taget initiativ til to studier af virkningen af LæseLeg. Studierne er foretaget af forskere fra Aalborg Universitet under ledelse af professor i udviklingspsykologi og leder af Børnesprogklinikken ved Aalborg Universitet Kristine Jensen de López. Det andet studie blev gennemført i 2014-2015. Nedenfor kan du læse et resumé af forskningen.

Formål

At undersøge effekten af et tre-måneders LæseLeg-forløb med 3-4-årige børn med et særligt behov for en fokuseret sproglig indsats. Ud over effektstudiet blev en mindre gruppe børn fulgt i et langtidsstudie (over 10 måneder), hvor de deltog i to LæseLeg-forløb.

Beskrivelse af studiet

64 børn på 3-4 år deltog i studiet. Børnene var fordelt på otte børnehaver i syv kommuner. Institutionerne var karakteriseret af en stor andel af børn, der scorede under normen på den nationale sprogscreening og en høj andel af børn, der have dansk som andetsprog. Halvdelen af børnene deltog i et tre-måneders LæseLeg-forløb. Den anden halvdel (kontrolgruppen) fik læst de samme bøger op på almindelig vis. Herudover blev en mindre gruppe af børnene fulgt i et langtidsstudie, der strakte sig over 10 måneder. Denne gruppe deltog i to LæseLeg-forløb.

Resumé

I modsætning til LæseLeg-studie I, der viste, at tilfældigt udvalgte børnehavebørn, som deltog i LæseLeg, blev markant bedre til at kommunikere, kunne LæseLeg-studie II ikke påvise statistisk signifikante effekter af et tre-måneders LæseLeg-forløb blandt 3-4-årige stærkt sprogsvage børn.

Ved at opdele gruppen af børn i en henholdsvis ensproget og tosproget gruppe, viste analyserne, at ensprogede LæseLeg-børn scorede højere, når det kom til forståelse af følelser (fx at pege på et ansigt, der er glad). Men gruppen i denne analyse var så lille, at der er behov for yderligere studier, før man kan drage endelige konklusioner.

For børnene, som deltog i langtidsstudiet over 10 måneder, var gruppen af børn, der deltog, for lille til at drage endelige konklusioner i forhold til en effekt af LæseLeg. En mere kvalitativ analyse af det enkelte barns fremskridt i deres ekspressive ordforråd (de ord, barnet anvender aktivt i sit sprog) viste, at flere tosprogede børn havde udviklet deres ordforråd hurtigere end forventet. Men da antallet af børn i denne gruppe var meget lille, er der også her behov for flere studier, før man kan konkludere, at dette er en effekt af LæseLeg.

Studiet bør betragtes som et pilotstudie, og det kan derfor ikke udelukkes, at også denne gruppe af børn har signifikant gavn af at deltage i LæseLeg. I lighed med resultater fra internationale studier kan det tænkes, at inddragelse af børnenes forældre vil kunne øge de positive resultater.

Hent rapporten, der uddyber resultaterne

Læs også om LæseLeg-studie I

Glemt password?

Indtast venligst dit brugernavn eller din e-mailadresse. Du vil modtage et link til at oprette en ny adgangskode via e-mail.

Log ind