LæseLeg og Den styrkede pædagogiske læreplan

23. november 2020

LæseLeg gør arbejdet med Den styrkede pædagogiske læreplan til – ja, en leg!

illu.: Den styrkede pædagogiske læreplan, 2018, Børne- og Socialministeriet

Ambitionen for den styrkede pædagogiske læreplan er, at læring ikke skal foregå i et bestemt tidsrum, men er noget, der arbejdes med gennem hele dagen.

”I LæseLeg er bøgerne afsættet for sproglige aktiviteter og lege, som kan flettes ind i de handlinger og aktiviteter, som børnene alligevel skal være en del af. På den måde møder børnene de samme nye ord og indtryk fra forskellige vinkler og i forskellige situationer,” siger Christina Stær Mygind, projektleder for LæseLeg.

Læreplanen er tænkt som et redskab, der skal understøtte børnenes sociale, følelsesmæssige, kropslige, motoriske og kognitive læring og dannelse. Når vi arbejder med sproget og læsning i LæseLeg er dialogen i centrum, fordi vi ved, at det styrker børnenes kommunikative evner og evner til at indgå i sociale sammenhænge. De bliver samtidig vant til at læse bøger, som giver dem en dannelse og forberedelse til deres tid i skolen.

De seks læreplanstemaer

Ifølge Den styrkede pædagogiske læreplan skal hver institutions læreplan sikre, at læringsmiljøet understøtter børnenes brede læring inden for og på tværs af de seks læreplanstemaer:

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab.

Det brede læringsbegreb går hånd i hånd med LæseLeg, hvor det ikke kun handler om at læse en bog, men om at tilbyde børn en bred vifte af sproglige læringsmuligheder og aktiviteter.

”Jeg vil vove den påstand at lige meget hvilken LæseLeg-bog, du griber fat i, så vil det være muligt at arbejde omkring alle læreplanens temaer. Derfor er der ingen undskyldning for ikke at arbejde med LæseLeg. Det er dog vigtigt at understrege, at LæseLegs boghæfter er til inspiration. Vær opmærksom på børnegruppens nysgerrighed og energi og brug boghæftet som afsæt for aktiviteter, samtaler og lege, som I kan bygge videre på ud fra børnenes interesser,” siger Christina Stær Mygind.

Sprogarbejde skal ikke isoleres

Det er et krav i Den styrkede pædagogiske læreplan, at der skal være en sammenhæng mellem de seks læreplanstemaer. Det betyder, at det pædagogiske personale ikke længere kan betragte sprog og kommunikation som noget, man arbejder med adskilt fra de andre fem temaer. De sproglige læringsmuligheder skal indtænkes i alle rutiner og i såvel planlagte som spontane aktiviteter.

”Min oplevelse har været, at mange tidligere har tænkt læreplanen alt for snæver og siloopdelt, hvor det at arbejde med børns sprog foregik isoleret og ikke tænkt i sammenhæng med for eksempel temaet krop og bevægelse. Både Den styrkede pædagogiske læreplan og LæseLeg handler om at lade læring og sprog flyde ud i alle dagens aktiviteter, også de helt basale som at spise frokost og få tøj på,” forklarer Christina Stær Mygind.

Det er netop inspirationen til, hvordan du får læringen fra bøgerne til at flyde ud i dagens og ugens aktiviteter, du kan finde i LæseLegs boghæfter. Du finder idéer til lege, natur-aktiviteter, musikalske og kreative aktiviteter, gode ord, som kan dramatiseres og konkretiseres og meget mere.

Arbejdet med LæseLeg handler om langt mere end sprogudvikling. Det handler om at give alle børn de bedste muligheder for at kunne deltage på de mest mulige lige vilkår, når de når skolealderen. Ved at arbejde med børnenes ordforråd og kommunikative evner, kan vi nemlig mindske forskellene i deres faglige kompetencer senere hen.

Glemt password?

Indtast venligst dit brugernavn eller din e-mailadresse. Du vil modtage et link til at oprette en ny adgangskode via e-mail.

Log ind