Vi folder bogen ud – sammen

1. februar 2022

Med en ny praksisguide for bibliotekspersonale har LæseLeg og Bibliotekernes Sprogspor indgået et samarbejde om at styrke små børns sprog og læsning.

Billedbøger er et fantastisk redskab til at sætte ord på verden og opnå forståelse for både andre og sig selv. Men læsning og lytning kræver træning i at omsætte bogens ord og billeder til noget, man kan forholde sig til og genkende i sin egen dagligdag. Særligt når man er et lille barn. Det var afsættet for samarbejdet.

”Der udføres et stort og vigtigt sprogarbejde i landets dagtilbud, og det arbejde vil vi gerne understøtte,” fortæller projektleder fra LæseLeg Anders Riis og programkoordinator for Bibliotekernes Sprogspor Rikke Østergaard Hansen: ”Ved at indgå et samarbejde som dette når vi flere børn – men vi opnår også en større effekt af det arbejde, som vi hver især udfører på hver vores platforme.”

LæseLeg blev lanceret tilbage i 2012 som det første danske program, der arbejdede med dialogisk læsning i en dansk pædagogisk praksis, og hvor den dialogiske læsning blev kombineret med børnenes leg. LæseLeg-konceptet anvendes af cirka 1.400 dagplejer, vuggestuer og børnehaver.

Med den nye praksisguide kan bibliotekerne landet over følge op med tematiske aktiviteter for børnene – uanset om det enkelte dagtilbud abonnerer på LæseLeg eller ej.

Guiden er en del af et materiale samlet under overskriften ‘Fold bogen ud’ på sprogsporet.dk. Siden drives af Bibliotekernes Sprogspor, som siden 2019 har været bibliotekernes fælles indsats for sproglig udvikling og tidlig læseforståelse. Her samles ressourcer og materialer til brug for både forældre, pædagogisk personale og biblioteksansatte med det formål af styrke praksisfællesskabet omkring det enkelte barns sproglige udvikling.

Helsingør Kommunes Biblioteker har gennem flere år arbejdet med at tilrettelægge biblioteksforløb med elementer fra LæseLeg. Vicebibliotekschef Caroline Sehested sagde derfor straks ja, da hun blev spurgt, om biblioteket ville udarbejde en guide til brug for andre biblioteker.

”Billedbogen er et vigtigt element i sprogudviklingen, og vi vil gerne bidrage til udviklingen af fælles metoder,” fortæller Caroline Sehested.

Siden har to af bibliotekets medarbejdere udformet tre tematiske forløb på baggrund af de lokale erfaringer og den teori, som Caroline Sehested blandt andet har udfoldet i bogen ‘Billedbogen i børnehaven’.

Landets biblioteker kan nu hente guiden på sprogsporet.dk sammen med forskellige formidlingsmaterialer, og LæseLeg har stillet deres materiale til rådighed vedrørende de billedbøger, som er udvalgt til forløbene. Hermed er det blevet langt lettere for landets biblioteksansatte at invitere dagtilbud ind på det lokale bibliotek til små forløb, som folder bøgerne ud ved hjælp af samtaler, film, højtlæsning, leg og kreative aktiviteter. Alt sammen for at fremme den sproglige udvikling og brugen af bogen i dagtilbuddet.

”Vi håber, at vi hermed har skabt grundlaget for et styrket samarbejde både lokalt og nationalt,” siger Anders Riis og Rikke Østergaard Hansen.

Glemt password?

Indtast venligst dit brugernavn eller din e-mailadresse. Du vil modtage et link til at oprette en ny adgangskode via e-mail.

Log ind