Om dialogisk læsning

Dialogisk læsning er en metode, der styrker børns ordforråd og kommunikative kompetencer.

Foto: Olafur Getsson

Dialogisk læsning handler om at have en dialog med det barn, du læser højt for, sideløbende med du læser højt. Det overordnede formål er, at barnet gradvis udvikler sig til at være den, der ‘fortæller’ billedbogen.

Metoden er baseret på en generel teori om, at erfaring og øvelse gør mester – og særligt på at erfaring med at bruge sprog, at modtage konstruktiv og positiv feedback omkring sit sprog samt at være sammen med en voksen omkring en billedbog kan fremme børns sproglige udvikling.

Det er den amerikanske udviklingspsykolog G.J. Whitehurst, der først har beskrevet dialogisk læsning.

LæseLeg og dialogisk læsning

LæseLeg er det første danske redskab, som kombinerer dialogisk læsning og en dansk pædagogisk praksis. I LæseLeg indlejres den dialogiske læsning samtidig i børnenes leg.

Kort beskrevet handler LæseLeg om at læse en bog med en mindre gruppe børn. Bogen skal læses tre gange – helst inden for en uge – men bogen læses forskelligt hver gang:

  • Første gennemlæsning foregår om muligt uden afbrydelser. Bagefter taler den voksne og børnene om bogen.
  • Anden gennemlæsning inviterer til afbrydelser og samtale. Den voksne stiller spørgsmål, og man ”smager” på de gode ord og taler om dem.
  • Tredje læsning af bogen inddrager børnene endnu mere, de genfortæller fx, uddeler stjerner og taler om, hvad de er blevet klogere på ved at læse bogen.

De tre læsninger af bogen afsluttes med en eller flere kreative aktiviteter i den efterfølgende uge. Når børnene tegner, dramatiserer eller leger et tema eller ord fra bogen, øges effekten af den dialogiske læsning.

Læs mere om LæseLeg.

Videnskabelig dokumentation for effekt

Højtlæsningens rolle i børns kommunikative udvikling er dokumenteret i flere videnskabelige studier.

Vi ved fra udenlandske undersøgelser, at dialogisk læsning netop bidrager til et øget ordforråd, og – hvad der er mere vigtigt  – en styrkelse af børnenes kommunikative kompetencer. Det hjælper dem til bedre at kunne komme i dialog med andre børn, at lege og være sammen om hverdagslivets aktiviteter. Kort sagt at blive inkluderet i det sociale fællesskab.

Mary Fonden har taget initiativ til to studier af virkningen af LæseLeg. Studierne er foretaget af forskere fra Aalborg Universitet under ledelse af professor i udviklingspsykologi og leder af Børnesprogklinikken ved Aalborg Universitet Kristine Jensen de López.

Resultaterne peger blandt andet på, at LæseLeg gør børn markant bedre til at kommunikere – i forhold til børn i en testgruppe, der fik de samme bøger læst højt på den klassiske måde.

Læs mere om LæseLeg-studie I (2012)

Læs mere om LæseLeg-studie II (2015)

Læs mere

Du kan også læse mere om dialogisk læsning i fagbogen Dialogisk læsning i teori og praksis af Stig Brostöm, Kristine Jensen de López og Jette Løntoft.

Glemt password?

Indtast venligst dit brugernavn eller din e-mailadresse. Du vil modtage et link til at oprette en ny adgangskode via e-mail.

Log ind