Om dialogisk læsning

Dialogisk læsning er en metode, der styrker børns ordforråd og kommunikative kompetencer.

Foto: Olafur Getsson

Dialogisk læsning handler om at have en dialog med det barn eller de børn, du læser højt for, sideløbende med, at du læser højt. Det overordnede formål er, at barnet gradvist udvikler sig til at være den, der ‘fortæller’ billedbogen.

Metoden er baseret på en generel teori om, at erfaring og øvelse gør mester, og at ord avler ord. Det betyder, at jo mere et barn præsenteres for forskellige ord, desto mere sikker bliver barnet i at bruge ordene selv.

Ved være sammen med en voksen og andre børn om en billedbog får børnene positive læse-oplevelser, hvor der er plads til at tale. Og netop samtalen er fokus i dialogisk læsning, hvor det at bruge sproget og modtage konstruktiv feedback fra en voksen er med til at fremme børns sproglige udvikling.

I LæseLeg er der til hver bog tilknyttet et boghæfte, der serverer temaer til samtale, ordens vigtigste ord og idéer til aktiviteter både før og efter læsningen.

Det er den amerikanske udviklingspsykolog G.J. Whitehurst, der først har beskrevet dialogisk læsning.

LæseLeg og dialogisk læsning

LæseLeg er det første danske redskab, som kombinerer dialogisk læsning og en dansk pædagogisk praksis. I LæseLeg indlejres den dialogiske læsning samtidig i børnenes leg.

Med LæseLeg bruger I bogen som afsæt til dialog, leg og aktiviteter. LæseLeg-bøgerne er nøje udvalgt til de enkelte aldersgrupper, og læses i en mindre gruppe af børn. Bogen skal læses flere gange over en periode – men bogen læses forskelligt hver gang:

  • Første gennemlæsning foregår om muligt uden afbrydelser. Bagefter taler den voksne og børnene om bogen.
  • Anden gennemlæsning inviterer til afbrydelser og samtale. Den voksne stiller spørgsmål, og man ”smager” på de gode ord og taler om dem.
  • Tredje læsning af bogen inddrager børnene endnu mere, de genfortæller, uddeler stjerner og taler om, hvad de er blevet klogere på ved at læse bogen.

De tre læsninger af bogen afsluttes med en eller flere kreative aktiviteter i den efterfølgende uge, al inspiration findes i boghæfterne. Når børnene tegner, dramatiserer eller leger et tema eller ord fra bogen, øges effekten af den dialogiske læsning.

Læs mere om LæseLeg

Glemt password?

Indtast venligst dit brugernavn eller din e-mailadresse. Du vil modtage et link til at oprette en ny adgangskode via e-mail.

Log ind