Om LæseLeg

LæseLeg gør det let at arbejde med børns sprog i vuggestue, dagpleje, børnehave og indskoling.

Foto: Olafur Getsson

Der er stor forskel på små børns sproglige kompetencer. Nogle børn tilegner sig tidlig et stort, nuanceret sprog, mens andre børn har et lille sprog sammenlignet med deres jævnaldrende.

Et lille sprog er isolerende og kan have store konsekvenser for børns trivsel og senere skolegang, uddannelse og voksenliv.

Derfor skal vi støtte børn i at få flere ord og motivere deres glæde ved sproget – og jo tidligere vi gør en indsats, des bedre bliver resultatet.

Fagpersoners viden og indsats kan være det afgørende skub, der får et barn på ret kurs – ikke bare i vuggestuen, dagplejen eller børnehaven, men også på længere sigt.

Hvad går LæseLeg ud på?

LæseLeg er et redskab, der gør det nemt for pædagoger, pædagogmedhjælpere, dagplejere og lærere at arbejde med børns sprog og den anerkendte metode dialogisk læsning. LæseLeg giver samtidig børn gode læseoplevelser.

I LæseLeg læses den samme bog højt for en mindre gruppe børn tre gange inden for fx en uge med en stigende involvering af børnene.

I efterfølgende kreative aktiviteter med udgangspunkt i historien får børnene – ved at bruge deres hænder og deres fantasi – bogens handling og ord endnu mere ind under huden.

På den måde får børnene appetit på ord og bøger – og samtidig bliver de bedre til at udtrykke sig med deres egne ord og dermed til at indgå i fællesskabet.

Læs mere om dialogisk læsning.

Udviklet af sprog- og børneeksperter

LæseLeg sker i samarbejde med Egmont Fonden.

Projektet er udviklet af Mary Fonden i samarbejde med lærer og talepædagog Jette Løntoft, professor emeritus Stig Brostrøm, professor Kristine de López Jensen, professor Anne Holmen og cand.pæd. og tidligere rektor Peter Mikkelsen samt med støtte fra Det Obelske Familiefond.

Materialet blev lanceret i 2012 som det første danske program, der arbejdede med dialogisk læsning i en dansk pædagogisk praksis, og hvor den dialogiske læsning blev kombineret med børnenes leg.

Flere end 1.300 dagplejere, vuggestuer og børnehaver samt omkring 120 skoler har siden lanceringen rekvireret LæseLeg.

Glemt password?

Indtast venligst dit brugernavn eller din e-mailadresse. Du vil modtage et link til at oprette en ny adgangskode via e-mail.

Log ind