Brug LæseLeg sammen med den styrkede pædagogiske læreplan

22. november 2019

For godt et år siden trådte den nye pædagogiske læreplan i kræft. LæseLeg er et oplagt redskab til at arbejde med en lang række af elementerne i den nye læreplan.

Den styrkede pædagogiske læreplan består ud over de seks læreplanstemaer af et fælles pædagogisk grundlag og brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.

Vi er glade for læreplanens helhedstænkning, som betyder at LæseLeg ikke kun placeres under temaet kommunikation og sprog, men derimod kan tænkes bredt ind i den pædagogiske praksis.

Det brede læringssyn, som handler om, at børnene lærer og udvikler sig ved at udforske med krop og sanser og ved at undre sig og stille spørgsmål, går hånd i hånd med LæseLegs mindset. I LæseLeg er der fokus på, at børnene skal bruge deres kreativitet og fantasi, så de får bogens handling og ord ind under huden i meningsfulde sammenhænge.

Børnene i Børnehuset Ahornvej tegner billeder til bogen ‘Den lille røde trold’.

Vi leger med bøgernes indhold

En stor del af børns hverdag består af leg, men ikke alle børn har lige muligheder for at deltage i legen. Sproget kan være en stor barriere for nogle børn, mens andre børn har udfordringer med at få en plads i fællesskabet. Gennem læsning af billedbøger i små grupper og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter omkring en bogs tema, får børnene en tilknytning til andre børn og voksne, lærer nye ord og får en større erfaringsverden. Det kan de efterfølgende bruge som et fælles erfaringsgrundlag i den mere frie børneinitierede leg i mindre grupper. Det åbner muligheden for, at de børn, der står på kanten af eller uden for fællesskabet, bliver inddraget i lege eller selv tager initiativ til lege – meget gerne støttet af de voksne.

Det gør de allerede i Kerteminde kommune. Her arbejder dagplejere og vuggestuer med ”Den lille røde trold”. Bogen læses sammen med børnene og bliver konkretiseret, når børnene selv skal vise, hvordan de ser ud forfra, bagfra, fra den ene og den anden side. Børnene lærer at give udtryk for følelser, når de viser, hvordan man ser ud, når man er henholdsvis ked af det og bliver glad igen. Grupperne synger sange om bogens elementer fx ”Oppe i Norge”, ”Trille, trille bolden” og ”Trolden i æsken”, som de også kender fra andre sammenhænge.

Børnene i dagplejen i Kerteminde Kommune leger små røde trolde.

Efter LæseLeg leger børnene på stuen. Børnene finder silketørklæderne frem, gemmer sig under dem og siger ”BØH”, når de kommer frem. Legen opstår spontant, enten på børnenes eller de voksnes initiativ og legene er rigtig gode til at skabe sammenhæng mellem bogen og børnenes verden, ligesom det giver rig mulighed for at bruge ordene fra bogen i deres egen hverdag.

Sproget er i relationen

Med den styrkede pædagogiske læreplan bevæger vi os væk fra silotænkningen om, at børns læring er begrænset til de pædagogiske aktiviteter fra kl. 9.30 til 10.30, og den tætte kobling mellem LæseLeg og temaet sprog. For vi lykkes meget bedre med at understøtte børnegruppens kropslige, sociale, emotionelle og kognitive læring og udvikling, hvis det pædagogiske læringsmiljø også indbefatter de daglige rutiner og den børneinitierede leg.

Vi skal udfordre børn, så de oplever mestring og sammenhæng i dagens aktiviteter og samvær. Børn lærer og udvikler sig i fællesskaber med andre børn og voksne, og de skal opleve at være en betydningsfuld del af fællesskabet igennem hele dagen i daginstitution.

I en daginstitution i Aalborg har en pædagog f.eks. læst ”Da Carl næsten var ond” arbejdet med overbegrebet ”sko” sammen med sine vuggestuebørn. De har fundet en hel masse forskellige sko; gummistøvle, kondisko, vinterstøvle, ballerinasko, sandal og hjemmesko, og så har de leget kimsleg med skoene.

I LæseLeg udvælger vi forskellige typer af bøger med mange forskellige temaer, så der er noget for enhver smag. Bøgerne skal udfordre børnene, og som voksne omkring børnene, skal vi sikre os, at børnene oplever mestring, da det understøtter deres selvværd og videbegærlighed. Det gælder for alle børn og er særlig vigtigt for børn i udsatte positioner.

Der er nemlig sprog i alt, vi gør – hele dagen. Efter nytår vil vi give jer en række konkrete eksempler på, hvordan I kan arbejde med billedbøger, og den styrkede pædagogiske læreplan gennem hele børnenes dag i daginstitutionen.

Glemt password?

Indtast venligst dit brugernavn eller din e-mailadresse. Du vil modtage et link til at oprette en ny adgangskode via e-mail.

Log ind